Khuyến mãi Khuyến mãi

1. Mục đích và phạm vi thu thập

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Phanbonthuysinh.vn bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng… Đây là các thông tin mà Thủy Sính cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký đăng mua hàng để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa diễn ra thuận tiện.
  • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Phanbonthuysinh.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
  • Trong trường hợp đơn hàng có vấn đề, việc lưu trữ thông tin khách hàng sẽ giúp việc kiểm tra, đối chiếu để đưa ra phương án giải quyết dễ dàng hơn.
  • Việc thu thập thông tin của Người Tiêu Dùng không nhằm mục đích cá nhân, chúng chỉ được sử dụng để cải thiện dịch vụ Người Tiêu Dùng của công ty chúng tôi cũng như giải quyết kịp thời nhu cầu của Người Tiêu Dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Liên hệ để xác nhận đơn hàng và thông tin của khách hàng trước khi gửi hàng.

– Gửi hàng hóa theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.

– Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại qua email trong trường hợp khách hàng đăng ký nhận tin.

– Liên lạc và giải quyết với với khách hàng trong trường hợp đơn hàng xảy ra vấn đề.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Phanbonthuysinh.com.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng được lưu trữ bảo mật trên hệ thống của chúng tôi. Chỉ nào Người Tiêu Dùng không còn tiềm năng hay không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ban lãnh đạo sẽ yêu cầu hủy thông tin của Người Tiêu Dùng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thủy Sính 

Địa chỉ: 756 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: Chephamsinhhocthuysinh@gmail.com

Điện thoại: 088 618 03 85

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Những thông tin thu thập của Người Tiêu Dùng sẽ được ban lãnh đạo và các bộ phận trong Công ty có liên quan sử dụng.
  • Các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu liên quan đến các hành vi phạm pháp liên quan đến Người Tiêu Dùng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Phanbonthuysinh.vn được Thủy Sính cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Phanbonthuysinh.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Thủy Sính sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo để khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Phanbonthuysinh.vn

– Ban quản lý Phanbonthuysinh.vn yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Phanbonthuysinh.com sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng không khớp với thông tin đăng kí ban đầu.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

  • Thành viên có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Thủy Sính, bằng cách gửi khiếu nại đến địa chỉ: 756 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc Email: Chephamsinhhocthuysinh@gmail.com
  • Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời trong vòng 24 giờ.
  • Thủy Sính có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
  • Thời gian xử lý khiếu nại/phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Thu gọn
compare-icon